Lean workshop

Hvad er Lean, og hvordan kan vi bruge det i vores virksomhed?

Mange virksomheder arbejder allerede med Lean, mens andre fortsat overvejer, om de skal gå i gang med Lean.

Hvis du er usikker på, hvad Lean egentlig er for noget, og hvordan det passer ind i din virksomhed, så tilbyder Immenso en workshop, hvor udvalgte medarbejdere kan få mere viden om de basale elementer i Lean.

På workshoppen gives en gennemgang af principperne i Lean med fokus på Lean værktøjerne Value Stream Mapping, Kaizen, målstyring, SMED og 5S. Der vil blive draget paralleller til praktiske erfaringer fra arbejdet med Lean implementering hos vores kunder, og der vil være god tid til besvarelse af spørgsmål og diskussion undervejs.

I løbet af workshoppen vil deltagerne blive inddraget i et Lean spil, hvor kursisterne selv kan prøve at arbejde med Lean tankegangen.

Efter workshoppen vil I:

Kende til Lean og de væsentlige Lean værktøjer
Forstå begreberne spild og værdi
Kunne se på jeres virksomheds processer ud fra en Lean tilgang.

Program:

1. del: Lean-principperne, Value Stream Mapping
2. del: Lean-spil, første del
3. del: 5S, Lean-spil, anden del
4. del: SMED, Kaizen, målstyring

Max. 12 deltagere. Pris: 10.000 kr. eksklusive moms

Workshoppen gennemføres efter nærmere aftale - gerne forskudt eftermiddag/aften eller i en weekend.

Workshoppen varer 7 timer.