Lean Transformation

Vi gennemfører Lean i både produktionsvirksomheder og i virksomheder, hvor produktionsopgaven er af administrativ karakter. Vi er med i starten af rejsen mod Lean og klæder virksomheden på til selv at gå videre. Lean er indført med succes i flere danske virksomheder, og vi har, gennem en række Lean projekter, opnået gode erfaringer og resultater.

Lean vil skabe vedvarende forbedringer og fastholde resultaterne for f.eks. reduceret spild, reducerede antal fejl og tilbageløb samt interne omkostninger. Dette gennem nøje gennemarbejdede standardiserede processer og produkter. Lean inddrager medarbejderne aktivt i procesdesign og i resultatskabelsen.

 

PRODUKTBLAD:


CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: