Lean Produktion

Vælger din produktionsvirksomhed at arbejde med Lean, sætter vi ind med en målrettet analyse og finder den bagvedliggende årsag til, at et problem opstår. Derefter udarbejder vi en løsningsmodel, der sikrer, at samme problem ikke opstår igen af samme årsag.

For at finde frem til problemerne i produktionsvirksomheder kunne vi for eksempel stille spørgsmål som:

Hvor stor en del af tidsforbruget i produktionen anvendes til aktiviteter, der skaber merværdi på produktet
Hvor effektivt udnyttes produktionsapparatet?
Hvor mange produkter har en kvalitetsbrist, allerede inden de forlader virksomheden?
Hvor lang er gennemløbstiden fra kundeordre til levering?

Vi gennemgår hele produktionsprocessen
Lean Produktion omfatter hele produktionsprocessen, inklusive de administrative processer, der knytter sig direkte til produktionens planlægning og gennemførelse. Årsagerne til spildtid i produktionen skyldes nemlig ofte dårlig planlægning, mangelfulde tegninger, uhensigtsmæssigt produktdesign eller utilstrækkelige produktionspapirer.

Vi arbejder i Lean Produktion med både et strategisk og et operationelt niveau.

Det strategiske
I den strategiske fase af Lean Produktion besvarer vi spørgsmål som:

Hvor er det, at produktionen tilfører unik værdi på produktet og dermed for kunden?
Besidder virksomheden specielle produktionskompetencer, som kunderne mener, er enestående?

Den rette strategi til den rette opgave
Produktionsstrategien skal både understøtte og koordineres med produkt- og marketingstrategien. Det vil der ofte være flere forskellige produktionsopgaver, der går, og dem adskiller vi, så vi vælger den rette strategi til hver enkelt opgave. Eksempler på forskellige produktionsopgaver kan være:

Masseproduktion af ensartede standardprodukter
Produktion af produkter med standardvarianter
Produktion af kundetilpassede produkter
Produktion af individuelle produkter
Reservedele
Service.

Målsætning
For hver af produktionsopgaverne opstiller vi de mål, der skal realiseres i løbet af strategiplanen. Når vi opstiller målene, ser vi bort fra alle de begrænsninger, vi kender i dag, og bestemmer ambitionsniveauet alene ud fra den fremtidige produkt- og markedsstrategi og virksomhedens forventninger. Eksempler på målsætning for en virksomhed, der baserer sig på Lean Produktion, kan være:

Gennemløbstid for standardvarianter: 2 dage
Gennemløbstid for kundetilpassede produkter: 5 dage
Gennemløbstid for individuelle produkter: 8 dage
Kvalitetsomkostninger (f.eks. spild, ombearbejdning): 0,25% af de samlede produktionsomkostninger
Kostprisreduktion: 20%.

Invester rigtigt
Hvis din virksomhed skal investere optimalt i de kommende år, må I have et klart svar på, hvor I vil investere. Både når det gælder produktionsudstyr og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
Strategiudviklingen giver normalt et godt grundlag for en diskussion af, hvilket produktionsudstyr I selv skal investere i, og hvilke opgaver I skal lade underleverandører udføre.

Det operationelle niveau
Lean Produktion er en ny måde at tænke produktion på. En måde, der aktivt inddrager medarbejderne i udviklingen af deres arbejdsplads og som mange medarbejdere modtager positivt, da det er dem, der driver forbedringerne.

Medarbejderne stopper op, når de måtte se der et problem som for eksempel, en forkert tegning, manglende komponenter, manglende værktøj eller lignende og kalder de relevante personer sammen, finder årsagen til problemet og beskriver en løsning.

 

PRODUKTBLAD: