Administrative processer

Administrationseffektiviseringer anvender vi inden for sektorer, hvor produktionsopgaven er af administrativ karakter. Administration omfatter hele sagsbehandlingen inklusive de administrative opgaver, der knytter sig direkte til sagsbehandlingens planlægning og gennemførelse. Fokus på de administrative opgaver er sund fornuft, for ofte er der rigtig store gevinster at hente ved at arbejde lidt smartere både for medarbejderne og på bundlinjen.

Når Immenso afslutter et projekt, er det ikke unormalt at opnå markante forbedringer:

 

PRODUKTBLAD:

 

CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: