Udgivelser

Der bliver trukket på vores viden i mange sammenhænge - også i forbindelse med bøger og tidsskrifter. Læs for eksempel:

Husker du at trimme dit back office?
Af Thomas Björn og Emil Kjersgaard, juni 2014

Uddrag fra artiklen
Mange produktions- og servicevirksomheder har de senere år trimmet deres produktion samt logistik- og distributionsprocesser med stor succes. Men de glemmer ofte back office, hvor der gemmer sig store potentialer. Få råd om, hvordan din organisation kan realisere de oversete og uforløste potentialer i dit back-office.

Læs artiklen fra Supply Chain Management

Endnu mere fokus på effektiviseringer

Uddrag fra artiklen
Hvad den private sektor har arbejdet med i årevis, er nu også blevet et fast indsatsområde for den offentlige sektor. Inden udgangen af 2013 skal regeringens produktivitetskommission have fremlagt konkrete tiltag, der også kan gøre den offentlige sektor mere produktiv. Eksempelvis gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.

Læs mere i vores leder her (pdf)

Kom godt ud af krisen og ind i opsvinget
Vi angiver bl.a. fem ting du skal være opmærksom på. Immenso i Erhvervsbladet, juni 2010.

Uddrag fra artiklen
»Det kan være svært for virksomhederne at finde balancen i opsvinget. Vi har oplevet, at virksomhederne har svært ved at styre deres forecast og dermed deres lager, fordi de ikke entydigt har placeret ansvaret for forecastet« siger Carsten Odgaard fra konsu­lentfirmaet Immenso Consult.

Læs artiklen fra Erhvervsbladet her (pdf)

Målstyring i danske produktionsvirksomheder giver mening
Af Thomas Björn og Rasmus Bruhn, marts 2010.

Uddrag fra artiklen
En undersøgelse af målstyring i danske produktionsvirksomheder viser, at det kræver hårdt arbejde og vedholdenhed at indføre målstyring, men til gengæld opnås der tydelige resultater for de virksomheder, der formår det. Få gode råd om indholdet af et godt målstyringssystem, og hvad det kræver at indføre målstyring.

Læs artiklen fra Supply Chain Magasinet her (pdf)

Kom godt igennem finanskrisen
Af Thomas Björn, december 2008.

Uddrag fra artiklen
Mange virksomheder fokuserer på kortsigtede besparelser i stedet for at dyrke de langsigtede, strukturelle besparelser. Men langsigtede løsninger kan reducere omkostninger med op til 40% i alt hug og tilmed sikre, at besparelserne holder - uanset vækst eller recession.

Læs artiklen fra Supply Chain Magasinet her (pdf)

Et effektivt studie med et dårligt ry
Af Anders Jelsig, april 2008.

Uddrag fra artiklen
Group Timing Technique-studier - GTT-studier, kortlægger effektivt, hvordan medarbejderne bruger deres tid. Desværre møder metoden ofte modstand, fordi virksomheden glemmer at informere og inddrage medarbejderne i arbejdstidsstudierne.

Læs artiklen i Supply Chain Magasinet her (pdf)

Ændring af styringskoncept og planlægningsprincipper
skal skabe markante forbedringer hos A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Af Thomas Björn og Ida Wandall Andreasen. Bragt i DILForientering, august 2003.

Uddrag fra artiklen
Administrerende direktør for A/S GEA Farmaceutisk Fabrik Karsten H. Skafte udtaler: "En strategisk beslutning om udfasning og lukning af vores tabletproduktion tydeliggjorde GEAs udvikling i retning af fuldstændig markeds- og logistikorientering. Et tidligere gennemført BPR-projekt identificerede en række problemstillinger, som fremover vil kræve 100% gennemsigtighed i alle processer af vores vareflow. Dette for at kunne optimere "vandringen" af et produkt fra udvikling til kunde. Nøgleordene i vores styringskoncept er: Styring, opfølgning, robusthed, effektivitet og produktivitet".

Læs artiklen her (pdf)