Tidsstudier som basis for forbedringer

Tidsstudier er et godt værktøj til at:
Skabe et overblik over medarbejdernes tidsforbrug i en arbejdsproces
Kortlægge fordelingen af tid på aktiviteter i arbejdsprocessen
Danne grundlag for implementering af forbedringsforslag
Bidrage med omkostningsbesparelser i organisationer

Hvorfor er et tidsstudie interessant?
Mange arbejdsprocesser er unødvendigt tidskrævende. Årsagerne hertil kan være mange f.eks. manglende standarder, retningslinjer eller uigennemskuelige it-systemer.

Et tidsstudie kan bruges til at kortlægge tidsforbruget fordelt på alle de aktiviteter, der indgår i en proces f.eks. vente, flytte, samle, godkende osv. De processer som kan kortlægges, er alle former for arbejdsprocesser, hvor mennesker og maskiner er involveret - det kan være både produktionsprocesser og administrative processer som f.eks.:

Montage af færdigvarer
Indkøbsprocesser
Modtagelse og godkendelse af fakturaer
Salg af detailvarer

Når tidsstudiet skal foretages, følges de medarbejdere eller maskiner, som er involveret i arbejdsprocessen. Målingerne udføres typisk over en til tre dage og indledes med et forstudie, hvor studiemiljøet afkodes, og målingerne tilpasses. Tidsstudierne bygger på statistiske modeller, og derfor er resultaterne altid retvisende.

Studiets resultater
Tidsstudiets resultater giver et let forståeligt og pædagogisk billede af, hvor tidsforbruget spildes, og dermed hvor det er relevant at foretage forbedringer.
Når resultatet er færdigberegnet, opsættes det i en grafisk fremstilling og præsenteres for de medarbejdere, som er involverede i processen. Medarbejderne er altid interesseret i at se resultaterne, og det er også dem, som har de bedste forslag til forbedringer. Det gælder om at reducere tidsforbruget for de aktiviteter, som ikke bringer værdi til processens output.

Grundlag for forbedringer
Et tidsstudie kan være grundlag for en Lean implementering eller bare et kortvarigt procesoptimeringsprojekt af to til tre ugers varighed. Når studiet er afsluttet, kan virksomheden selv, eller eventuelt Immenso, fortsætte arbejdet med at identificere forbedringsmulighederne og foretage implementeringerne.

 

CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: