Ressourceoptimering

Tilpasning af personaleressourcer til aktivitetsniveauet er sund fornuft i detailbranchen. Et ubalanceret forbrug af personaleressourcer er spild af lønkroner og giver større risiko for tabt omsætning. Spildet trækker ud over en stor lønsum - også en række skjulte omkostninger med sig som unødvendige løntillæg og uhensigtsmæssige vaner, og de er ofte større og dyrere, end man umiddelbart forestiller sig.

Når ressourcerne er tilpasset fluktuationer i aktivitetsniveauet, betyder det mulighed for større omsætning og tilmed ofte besparelser på ressourcerne. Effektive processer reducerer behovet for udførelse af administrative opgaver og giver mere tid til kundevendte aktiviteter. Alt i alt er der store muligheder for omsætningsfremgang og også reduktion i omkostningerne.

 

PRODUKTBLAD:

 

CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: