PRINCE2 som fundament for god projektledelse

Alle konsulenter hos Immenso Consult er indenfor den seneste tid blevet certificeret i PRINCE2.

Vi oplever, at flere virksomheder efterspørger projektledelseskompetencer og gerne med udgangspunkt i en PRINCE2 certificering. Derfor ser vi en certificering af vores medarbejdere som en naturlig del af virksomhedens udvikling, så vi tilpasser os kundernes krav.

Certificeringen har efterfølgende betydet, at vores model for projektledelse er blevet revideret og opdateret, så PRINCE2 er blevet grundstrukturen. Det betyder, at vi opnår en række fordele i samarbejdet med vores kunder:

Virksomheden og konsulenter arbejder sammen efter samme model
Projektdeltagere har fået et bedre overblik over projektets fremdrift
Alle taler samme "sprog"
Forbedret ændringsledelse med hensyn til projektomkostninger og udbytte heraf
Projekter kan nemt overdrages til ny projektleder.

PRINCE2 blev udviklet i 1989 i Storbritannien og har siden støt fået flere og flere tilhængere. I dag må det anses som den mest udbredte projektledelsesmetode i Europa.

"PRINCE2 er en struktureret metode til effektiv projektledelse"

Metoden er siden sin introduktion afprøvet og anerkendt som fremgangsmåde indenfor projektledelse og er derfor et godt udgangspunkt for ledelse af alle typer projekter. Behovet for at et projekt gennemføres, kan være udløst af en overordnet programplan, andre projekter er enkeltstående eller en leverance til et andet projekt - uanset behovet kan PRINCE2 anvendes. PRINCE2 tilfører projekter en række fordele:

Klar defineret ansvarsfordeling for projektet fra start til afslutning
Ledelsen af projektet inddrages kun ved beslutninger, afvigelser og godkendelser
Projektafvigelser styres og kontrolleres, så de opdages i tide
Kvaliteten af projektet aftales fra start og kontrolleres løbende til afslutning af projektet
Plan og business case opdateres løbende i forhold til projektets fremdrift.

PRINCE2 er fuldskalerbart. Derfor kan anvendelsen af metoden begrænses, hvis ikke projektets størrelse fordrer det, og omvendt kan metoden udvides og derved anvendes til ledelse af meget store projekter.