Lagereffektiviseringer – altid i fokus

Et område, der altid har stort fokus, er lageret. Lageret er med til at sikre serviceniveauet over for kunderne, men det er også en kapitalbinding. I en tid med international krise forstærkes fokus på at forbedre sine lagre gennem hele firmaets forsyningskæde, uden at det går ud over serviceniveauet over for kunderne.

Det er ikke kun kapitalbinding og serviceniveau, der giver udfordringer. Høj kapitalbinding og lavt serviceniveau over for kunderne er velkendte udfordringer for alle virksomheder.

Der er ofte gode muligheder for forbedring.

 

PRODUKTBLAD:

CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: