Hypotesetest som problemknuser


Står du over for en kompleks og vanskelig problemstilling, hvor det er svært at overskue, hvad der er op og ned på årsagerne? Så har Immenso et metodeværktøj, der identificerer årsagen og efterfølgende anviser mulige løsninger


Vores metode tager udgangspunkt i mange års erfaringer med problemløsning og bygger generelt på principperne og tankegangene bag Six Sigma og Lean. Metoden kan anvendes i alle slags virksomheder og er skalerbar, så den både fungerer til identificering af større og til mindre problemstillinger.

Fastlæg problemstillingen og find årsagerne

For at kunne gennemføre en hypotesetest, skal den primære problemstilling fastlægges. Problemstillingen er i de fleste tilfælde årsagen til, at projektet startes op. Typiske problemstillinger kan være:

Lang procestid ved kundemøder
Lav leveringsevne
Kapacitetsproblem på en given maskine.

Når problemstillingen er klart defineret, identificeres mulige årsager til problemet. Til at identificere årsagerne anvendes typisk fiskebensdiagram, hvor årsagerne opdeles inden for kategorierne materialer, målinger, metoder, midler, maskiner og mennesker. Nedenfor ses et eksempel på et fiskebensdiagram:Årsagerne behøves ikke være endegyldige sandheder, men hypotetiske antagelser. De mest sandsynlige årsager udpeges og omformuleres til deciderede hypoteser. Eksempelvis "manglende uddannelse af sælgere, medfører lange og ineffektive kundemøder"

For hver enkelt hypotese præciseres det, hvilke analyser der enten kan be- eller afkæ¦fte hypotesen. Når analyserne kendes, kan det nu fastlægges, hvilke data der skal opsamles for at gennemføre analyserne.

Inden data opsamles, ligger der et væsentligt arbejde i at fastlægge en metode for, hvordan dataopsamlingen kan ske. Det er vigtigt at fastlægge den rigtige metode, da den er afgørende for det videre forløb. Når metoden er defineret, gennemføres en pilottest med efterfølgende tilretning. Data opsamles, og analyserne gennemføres, hvorefter hypoteserne kan be- eller afkræftes. På den måde kan de egentlige problemårsager nu identificeres.

Det unikke ved denne fremgangsmøde er, at man inden dataopsamling er klar over, hvilket resultat og konklusion der forventes, at analyserne skal udmunde i.

Problemløsning og opfølgning

At fastlægge årsager til problemerne skaber selvfølgelig ingen værdi i sig selv. På baggrund af årsagerne udarbejdes der handlingsplaner for hvorledes problemerne løses.