Effektiviseringsvision og -strategi

Organisationens driftsomkostninger stiger, præstationerne er middelmådige, sagsbehandlingstiderne er lange, og medarbejdere og ledere er umotiverede. Samtidig presses organisationen af omverdenen og direktionen. Den situation står mange virksomheder i. For at modvirke problemerne igangsættes mindre forbedringsprojekter, der i bedste fald resulterer i sub-optimering af isolerede opgaver og arbejdsgange - uden overblik over de samlede processer fra start til slut.

Når organisationen ikke har en klar effektiviseringsvision og -strategi, der samler alle tiltag og projekter, betyder det, at medarbejderne mangler et mål at arbejde efter, og samtidig sikres overblikket over organisationens samlede forbedringsaktiviteter ikke. At udarbejde en effektiviseringsvision og -strategi er nødvendigt for at bringe organisationen tilbage på ret kurs, og Immenso har stor erfaring med facilitering af arbejdet.

 

PRODUKTBLAD:

CASES & ARTIKLER:

RELATEREDE YDELSER: