Udvikling af distributions- og produktionsstrategier

Konceptet er baseret på Dansk Industris og Sant & Bendixs gennemprøvede koncept, som over 500 virksomheder i både Danmark og udlandet har gennemført. Immenso Consult har videreudviklet konceptet, så det passer til distributions- og produktionsudfordringer, som vores kunder står overfor.

Konceptet er udviklet til at imødekomme udfordringer af strukturel karakter, som f.eks. øget konkurrence, ændrede salgskanaler, kunder der ønsker andet end standardprodukter og eksempelvis har udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere. Alt sammen symptomer på de udfordringer, der er af strukturel karakter, og som kræver en langsigtet plan og indsats for at forandre.

 

PRODUKTBLAD:


CASES & ARTIKLER:

 

RELATEREDE YDELSER: