Mål- og resultatstyring

Indførelse af mål- og resultatstyring, balanced scorecard eller performance measurement kan for mange virksomheder være vejen frem mod en effektiv dagligdag. Med mål- og resultatstyring skabes der fokus på resultater og fremdriften i virksomheden.

Når Immenso er med til at implementere mål- og resultatstyring, er der fokus på, at både medarbejdere og ledere deltager aktivt i hele forløbet. Det er vores erfaring, at et stort udbytte ved indførelse af mål- og resultatstyring kræver, at virksomheden er bredt involveret i forløbet.

Hos Immenso indføres mål- og resultatstyring via følgende fire faser:
Målformulering
Opbygning af målesystem
Implementering
Validering og eventuelt automatisering.

 

[DK] [UK]